Skip links

Brezplačni organizirani prevozi v Bohinju vse bolj v uporabi

V občini Bohinj je iz leta v leto več turističnega obiska. Po eni strani to prinaša veliko pozitivnih učinkov za lokalno skupnost in širše, po drugi strani pa zaradi vse večjih obremenitev prihaja do težav, ki zahtevajo smiselne rešitve in upravljanje. Med njimi posebej izstopajo težave, povezane s prometom in dostopnostjo.

V najbolj obremenjenih časovnih obdobjih (zlasti v poletnem času) prihaja do težav že s samo dostopnostjo do Bohinja, na najbolj obiskanih točkah pa se občina srečuje z velikimi pritiski na površine za mirujoč promet. To vodi v težave, kot so zastoji, nepravilno parkiranje, zmanjšana prometna varnost, negativni vplivi na okolje, prostor, podobo krajine ter nezadovoljstvo obiskovalcev in občanov.

K  reševanju teh težav pristopamo z različnimi ukrepi, tako infrastrukturnimi kot mehkimi.

Eden izmed teh ukrepov so v poletni sezoni 2018 uvedeni organizirani občasni prevozi potnikov z bolj oddaljenih parkirišč do Bohinjskega jezera ter do planine Blato.

V letu 2019 so se občasni prevozi potnikov izvajali na petih relacijah vse od 22. junija do 15. septembra.

Za zagotavljanje občasnih prevozov je v letu 2018 Občina Bohinj namenila  120.000 EUR, za uporabnike pa so bili prevozi brezplačni.

Šesto leto zapored je bil organiziran tudi prevoz iz Bohinjske Bistrice do Rudnega polja in nazaj. Prevozi Hop-On Hop-Off Pokljuka so se izvajali vsak dan od 29. 6. do 15. 9. Avtobus je bil za vse potnike brezplačen.

V celotnem obdobju je bilo po podatkih prevoznika prepeljanih 5.556 potnikov. Prepeljanih je bilo tudi cca. 200 koles.

Na vseh petih relacijah, skupaj s Hop on Hop off Pokljuka je bilo prepeljanih 49.948 potnikov.

 

Return to top of page