Skip links

Za cvetoči Bohinj – investicije in zapore na cestah po Bohinju

Pomlad v Bohinju zaznamujejo tudi številna gradbišča, posledica projektov s katerimi Občina Bohinj v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ureja in olepšuje našo okolico. Trije večji projekti se vršijo v Stari Fužini, Ribčevem Lazu in Bohinjski Češnjici. Zaradi kompleksnosti projekta in predvidenih zapor na cestah bodo vplivali na življenje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev.

Večinoma drži, da sem nam vedno mudi in da ljudje povsod iščemo bližnjice. Ko se nam nekaj postavi na poti smo hitro slabe volje. Poskrbeli bomo, da bo teh ovir v času del čim manj in bodo čim manj moteče.

Zahvaljujemo se vsem, ki upoštevate prometno signalizacijo in za obvoze uporabljate za to namenjene ceste. Gradimo in obnavljamo, da bo v prihodnje naš kraj lepši in bolj urejen. Bodite strpni in upoštevajte prometno signalizacijo.

Obvestila na spletni strani lahko tudi ne odražajo dejanskega stanja za več dni vnaprej. Informacije dnevno posodabljamo, saj je delo na gradbiščih odvisno tudi od pogojev, predvsem vremena. Prosimo vas, da redno spremljate naša obvestila in predvsem upoštevate prometno signalizacijo.

Hvala za razumevanje.

Stara Fužina

Stara Fužina je tipična alpska vas z ohranjenimi starimi kmečkimi domovi. Naselbina obstaja že od predrimske dobe in od takrat se je življenje v vasi korenito spremenilo. Danes je to pretežno kmečka vasica, ki predvsem v poletnem času zaživi v sobivanju s številnimi obiskovalci. Razvoju življenja v vasi, ki poleti postreže tudi s številnimi prireditvami sledijo tudi prostorske potrebe in želje. Le tem sledi projekt obnove ceste, ureditve trga in gradnje novega Turistično informacijskega centra.

Celovita ureditev prostora ob Kulturnem domu obsega tri ravni: zgornji trg, spodnjo ploščad s parkirišči in obvodni prostor. Na prostoru med trgovino, bifejem ter kulturnim domom, kjer se že danes v poletnih mesecih odvijajo kulturne prireditve in sejmi, bo umeščen osrednji trg, ki bo ponujal prostor srečevanja in pestrega poletnega dogajanja v vasi, ko se na trgu z domačo ponudbo ob dobri glasbi srečujejo domačini in obiskovalci.

 

Bohinjska Češnjica

Bohinjska Češnjica je ena od vasi na prisojnem vznožju Pokljuke, v ledeniško preoblikovani Zgornji Bohinjski dolini. Pomladi letos se je v vasi začela večja investicija v izgradnjo kanalizacijskega omrežja ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture, javnega vodovoda ter vaške in državno cesto s cestno razsvetljavo. Že nekaj let v Bohinju sistematično urejamo komunalno infrastrukturo. V preteklosti smo že komunalno uredili Spodnjo Bohinjsko dolino in zgradili Centralno čistilno napravo v Bohinjski Bistrici, ki že skrbi za čistost Save Bohinjke. Obnova komunalne infrastrukture v Bohinjski Češnjici bo še en korak v prizadevanjih za čisto okolje in »Za cvetoči Bohinj«.

 

Ribčev Laz

Majhno vasico na vzhodnem bregu Bohinjskega jezera močno zaznamuje bližina ene najbolj obiskanih naravnih znamenitosti v Bohinju in je v poletnem času polna številnih obiskovalcev. Da bi poskrbeli za prometno varnosti ter prijetnejši in varnejši sprehod iz vasi do obale Bohinjskega jezera se zaključujejo dela na rekonstrukciji ceste z izgradnjo pločnika ter otoki za umirjanje prometa v Ribčevem Lazu. Pločnik bo odlično služil tudi vsem enodnevnim obiskovalcem, ki se bodo poslužili večjega in ugodnejšega parkirišča na vhodu v Ribčev Laz.

 

Return to top of page