Skip links

Poročilo o organiziranih prevozih v poletni sezoni 2020

V občini Bohinj je iz leta v leto več turističnega obiska. Po eni strani to prinaša veliko pozitivnih učinkov za lokalno skupnost in širše, po drugi strani pa zaradi vse večjih obremenitev prihaja do težav, ki zahtevajo smiselne rešitve in upravljanje. Med njimi posebej izstopajo težave, povezane s prometom in dostopnostjo.

V najbolj obremenjenih časovnih obdobjih (zlasti v poletnem času) prihaja do težav že s samo dostopnostjo do Bohinja, na najbolj obiskanih točkah pa se občina srečuje z velikimi pritiski na površine za mirujoč promet. To vodi v težave, kot so zastoji, nepravilno parkiranje, zmanjšana prometna varnost, negativni vplivi na okolje, prostor, podobo krajine ter nezadovoljstvo obiskovalcev in občanov. K reševanju teh težav pristopamo z različnimi ukrepi, tako infrastrukturnimi kot mehkimi. Eden izmed teh ukrepov so v poletni sezoni 2018 uvedeni organizirani posebni linijski prevozi potnikov z bolj oddaljenih parkirišč do Bohinjskega jezera ter do planine Blato. V letu 2020 so se posebni linijski prevozi potnikov so se izvajali na osmih relacijah. Prevozi so se izvajali v obdobju od 20.6.do 27.9.

Za zagotavljanje občasnih prevozov je v letu 2020 Občina Bohinj namenila 120.000 EUR, za uporabnike pa so bili prevozi brezplačni. Novost v letu 2020 so tri nove linije in sicer linija iz Bohinjske Bistrice do jezera preko Zgornje doline, prevozi na klic iz Srednje vasi do Voj ter linija s Kristala do slapa Savice. Novost je tudi ta, da so vsi avtobusi ustavljali po vseh avtobusnih postajah. Na vseh osmih relacijah je bilo prepeljanih 53.645 potnikov (v letu 2019: 49.948).

Podrobneje v poročilu na povezavi:

POSEBNI LINIJSKI PREVOZI 2020_POROČILO

Return to top of page