Skip links

Priznanje Mesta mestom tudi projektu Za cvetoči Bohinj

Inštitut za politike prostora je preko razpisa Mesta mestom izbral petnajst dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja, med njimi tudi bohinjski projekt ‘Za cvetoči Bohinj’.

Avgusta 2020 je Inštitut za politike prostora z razpisom Mesta mestom občine in javna podjetja pozval, naj jim posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja.

Iskali so dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Tomaž Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, Mojca Švajger z Občine Tržič ter Nina Plevnik in Petra Očkerl z IPoP, je imela težko delo, saj so bile prijave zelo kakovostne in zanimive.

Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju.

Med izbranimi projekti je tudi bohinjski projekt ‘Za cvetoči Bohinj’, celovit pristop umirjanja prometa turistične destinacije s skrbjo za varovanje in ohranjanje narave v najbolj občutljivih in obleganih predelih Bohinja.

Komisija je v svoji utemeljitvi izbora zapisala:

»Praksa akutne probleme s prometom, ki izhajajo iz turizma, rešuje z naložbami v alternativno ponudbo in s celovitim programom. Negativni vpliv turizma tako na lokalno prebivalstvo kot okolje se zmanjšuje, obenem pa ponuja rešitve, ki pritegnejo ozaveščene obiskovalce.«

Izbrana mesta z dobro prakso bodo prejela Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, ki vključuje objavo v katalogu Mesta mestom #3, širjenje prek spletnih strani in družabnih omrežij, animacijo o dobri praksi ter predstavitev na dogodku.

Return to top of page