Skip links

Ureditev avtobusnega postajališča Pod Studorjem

Pod vasjo Studor so se začela izvajati  pripravljalna dela za ureditev avtobusnega postajališča ob državni cesti R3-633/1098 Jereka – Jezero v km 3,220.

V sklopu ureditve je predvidena izgradnja enostranskega dvosmernega avtobusnega postajališča, ureditev čakališča za potnike z nadstrešnico, ureditev struge potoka Vrčica ter ureditev ustreznih navezav na občinsko in državno cesto. Skladno z urejanjem struge potoka bodo urejeni tudi prepusti.

Gradnja bo potekala v treh fazah: V prvi fazi se bo uredilo avtobusno postajališče ob robu državne ceste. Gradbena dela se bodo izvajala izven vozišča državne ceste, zato promet v tem času na državni cesti praktično ne bo oviran (urejen bo dvosmerni promet na vozišču državne ceste, zapora bo samo na bankini).

V drugi fazi se bo uredilo navezavo zgrajenega avtobusnega postajališča na državno cesto. Na celotnem območju obdelave bo v tej fazi vzpostavljena delna zapora ceste z izmenično enosmernim prometom, urejenim s semaforji.

V fazi 3 se bo izvajala ureditev državne ceste z rekonstrukcijo prepusta preko potoka Vrčica. Dela se bodo izvedla pod popolno zaporo državne ceste. Začasni obvoz bo urejen preko novo zgrajene avtobusne postaje.

V celotnem času izvajanja gradnje pa bo popolna zapora na odseku uvoza na kolesarsko stezo pod Studorjem in vasjo Studor.  Uporabnike naprošamo, da se poslužijo občinske ceste skozi vas Studor (KRIŽIŠČE R3/633 – SREDNJA VAS).

Več informacij o projektu izgradnje postajališča je dostopnih na povezavi:  https://obcina.bohinj.si/vsebina/ureditev-avtobusnega-postajalisca-v-studorju

Občane in obiskovalce naprošamo za upoštevanje prometne signalizacije in se v naprej zahvaljujemo za strpnost.

Return to top of page