Nove cene parkirnin

V četrtek, 8. junija 2023 začnejo veljati nove cene parkirnin, ki jih je Občinski svet občine Bohinj sprejel s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic (UVOB št. 6/2023).

Spremembe se nanašajo na:

  • dvig cene za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje-Vogar-Blato, ki po novem znaša 20,00 €/dan,
  • časovno omejitev parkiranja za avtodome na parkirišču Senožeta do največ 12 h,
  • poenotenje cene parkirnine na parkiriščih P+R Danica, Kobla in Senožeta na 5 €/dan v obdobju od 1. 6. do 30. 9. in
  • spremembo časovnega obdobja visoke sezone za parkirišča ob Bohinjskem jezeru z višino parkirnine 3 €/uro v času od 1. 6. do 30. 9. (prej 1. 7. do 31.8.).

Sklep je dosegljiv na spletni strani Občine Bohinj.

Več novic

Krožna kabinska žičnica Zadnji Vogel; Vir fotografije Vogel Ski Center
Obvestila o prevozih in druge informacije ...
Ski Bus Bohinj, sezona 2023/2024
Povezava na program dogodkov in vozne rede v času zimske sezone. ...