Nove cene parkirnin

V četrtek, 8. junija 2023 začnejo veljati nove cene parkirnin, ki jih je Občinski svet občine Bohinj sprejel s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic (UVOB št. 6/2023).

Spremembe se nanašajo na:

  • dvig cene za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje-Vogar-Blato, ki po novem znaša 20,00 €/dan,
  • časovno omejitev parkiranja za avtodome na parkirišču Senožeta do največ 12 h,
  • poenotenje cene parkirnine na parkiriščih P+R Danica, Kobla in Senožeta na 5 €/dan v obdobju od 1. 6. do 30. 9. in
  • spremembo časovnega obdobja visoke sezone za parkirišča ob Bohinjskem jezeru z višino parkirnine 3 €/uro v času od 1. 6. do 30. 9. (prej 1. 7. do 31.8.).

Sklep je dosegljiv na spletni strani Občine Bohinj.

Več novic

Kravji bal; foto: Mitja Sodja
Prevozi in posebne ponudbe ...
Pogled z Vogarja, foto: Mitja Sodja
Obvestila o prevozih in druge informacije ...

SLO
Parkiranje v Bohinju je dovoljeno le na označenih parkiriščih.
Šotorjenje ter prenočevanje z avtodomi in ostalimi vozili je dovoljeno le v kampih in na parkiriščih za avtodome.

EN
Please leave your vehicle in one of the designated car parks.
Tents, caravans and other vehicles can stay overnight only in campsites and in designated caravan car parks.