Modre cone, ukinitev parkirišč, zapore cest

OBMOČJA KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA (MODRE CONE):

Objavljeno: 26.04.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Na območju Bohinjske Bistrice se s bo 1. 6. skladno s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/24) na parkiriščih vzpostavil parkirni režim, ki omogoča brezplačno kratkotrajno parkiranje.

Parkirišča, kjer je predvidena vzpostavitev so:

 •      P28 Bohinjska Bistrica 28 (Pokopališče, Spar)
 •      P29 Bohinjska Bistrica 29 (Kulturni dom Joža Ažman)
 •      P30 Bohinjska Bistrica 30 (Trg svobode)

Na parkiriščih bo omogočeno kratkotrajno parkiranje (ena oz. dve uri). Za imetnike parkirne kartice »občan« ali »lastnik počitniškega objekta« ter “prijatelji Bohinja” pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Pogoj je plačana parkirana kartica za tekoče leto.

Oznaka modre cone, ki označuje območje kratkotrajnega parkiranja je na parkiriščih že izvedena, parkirni režim in nadzor, pa se bo začel izvajati s 1. 6..

 

POPOLNA ZAPORA KOLESARSKE STEZE BLED – BOHINJ NA ODSEKU BOHINJSKA BISTRICA – GRMEČICA

Objavljeno: 25.04.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Obveščamo vas, da bo od petka, 26.4.2024 do nadaljnjega popolna zapora kolesarske steze Bled – Bohinj (odsek Bohinjska Bistrica – Grmečica) zaradi polaganja finega asfalta.

 

VSE ZAPORE CEST V BOHINJU

Izgradnja parkirišča na Nomenju

Objavljeno: 11.07.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Začela se je izgradnja parkirišča na Nomenju ob železniški postaji, kjer bo urejenih 100 parkirnih mest ter priključek na državno cesto. Predviden zaključek del je v začetku avgusta.

več o tem si lahko preberete tukaj.

Rekonstrukcija cestnih odsekov v naseljih Koprivnik in Gorjuše

Objavljeno: 03.07.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

V juliju se bodo pričela dela na rekonstrukciji cestnih odsekov na naslednjih območjih:

 • Koprivnik: javna pot 515671 Odcep Zupanc.
 • Zgornje Gorjuše: javna pot 515861 C. Skozi Zgornje Gorjuše I.
 • Spodnje Gorjuše: javna pot 515801 Cesta proti Lotriču (nadaljevanje lanske faze).

Prebivalce prosimo za razumevanje in strpnost v času gradbenih del.

več o tem si lahko preberete tukaj.

SKLEP O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, VIŠIN PARKIRNIN IN PARKIRNIH KARTIC

Objavljeno: 25.01.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Spremembe glede na zdaj veljavni Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic se nanašajo na:

 •        Ukinitev dveh začasnih travnatih parkirišč (Labora in Kristal).
 •        Vzpostavitev novega parkirišča na Nomenju in vzpostavitev parkirnih režimov na obstoječih parkiriščih v Bohinjski Bistrici.
 •        Poenotenje cenovne politike.

Predlog sklepa je bil že pred preteklo sejo predstavljen na pristojnih komisijah Občinskega sveta, kjer se je v razpravah pred dokončno pripravo sklepa preverilo stališča komisij in na predlog poenotenja cen ni bilo podanih pripomb.

Razlogi za spremembe:

Občina Bohinj bo v letu 2024 uresničila napovedi in zaveze iz strateških dokumentov, ki naslavljajo umirjanje prometa v Bohinju (npr. Celostna prometna strategija občine Bohinj – 2019, Celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp – 2022, Strategija trajnostnega razvoja Bohinjskega jezera – 2021, Strategija trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera (Bohinjske jezerske sklede) – 2021, Akcijski načrt umirjanja prometa 2023-2030). Vse strategije so bile predmet široke javne razprave in z močno podporo sprejete na Občinskem svetu Občine Bohinj.

V letu 2024 je tako poleg zaprtja parkirišča P10 Ribčev Laz 10 (travnik nasproti Kristala) predvideno tudi dokončno zaprtje začasnega travnatega parkirišča P07 Ribčev Laz 7 (Labora). Del začasnega travnatega parkirišča P04 Stara Fužina 4 (Vegelj) je bilo ukinjeno že v letu 2023. Z ukinitvijo parkirnih mest ni predvideno, da se vsa parkirana mesta nadomešča, pač pa se izkoristijo obstoječa parkirišča in novo parkirišče na Nomenju.

Ne odpiramo novih parkirišč v Bohinjski Bistrici

Na območju Bohinjske Bistrice se vzpostavljajo območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja (parkirišče ob pokopališču, pred Kulturnim domom Joža Ažmana in na Trgu svobode – pred pošto in banko). Tu bo omogočeno kratkotrajno parkiranje (ena oz. dve uri). Za imetnike parkirne kartice »občan« ali »lastnik počitniškega objekta« pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Pogoj je plačana parkirana kartica za tekoče leto. V praksi bi to pomenilo, da enodnevni obiskovalci teh parkirnih ne bodo mogli koristiti za celodnevno parkiranje.

Na Nomenju je predvidena vzpostavitev novega parkirišča ob železniški postaji.

Višina parkirnin se ne spreminja, poenoti se cene na parkiriščih v posameznem območju. Parkirišča so namreč skladno z določili Odloka o prometnem režimu razvrščena v tri območja. Parkirišče P08 Stara Fužina 8 (Vorenčkojca) in P26 Stara Fužina 26 (pod KD v Stari Fužini) imata trenutno tarifa 3,0 €/h preko celega leta. S predlogom se višina parkirnine na teh dveh parkiriščih poenoti z ostalimi parkirišči (npr. Ukanc, Ribčev Laz) in znaša 0,5 EUR/h (1. 1. do 31. 3 ter 1. 11. do 31. 12) oz. 1,5 EUR/h  (1. 4. do 31. 5. ter 1. 10. do 31. 10.).

Sklep je kot del gradiva za 12. redno sejo občinskega sveta objavljen v napovedi: TUKAJ.

 

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM NA PLANINI KONJŠČICA: 

 • na Planini Konjščici je nameščen prometni znak “prepovedan promet za vsa vozila proti Konjščici”
 • letak si lahko naložite na strani: Parkiranje – Območje Pokljuka.

 

Več novic

2€ za 24 ur neomejenih voženj na vseh linijah organiziranega prevoza ...
Pomlad v Bohinju, Foto: Mitja Sodja
Obvestila o prevozih in druge informacije ...

OBVESTILA // IMPORTANT INFO

Prosta mesta v kampih//
Vacancy in campsites:
-kamp Soriška Planina

Ni več prostora za avtodome//No vacancy for motorhomes:
-kamp Senožeta

Polno // No vacancy:  
-kamp Bohinj (Ukanc)
-kamp Danica (Bohinjska Bistrica)


POZOR: Prenočevanje z avtodomi in drugimi vozili je dovoljeno le v kampih in na parkiriščih za avtodome (P14, P23).  // PLEASE NOTE: If you travel with motorhomes and other vehicles, you can stay overnight only at campsites and motorhome car parks (P14, P23).