Modre cone, ukinitev parkirišč, zapore cest

POPOLNA ZAPORA CESTE SKOZI KORITA

Objavljeno: 26.04.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Obveščamo vas, da je zaradi izgradnje komunalne infrastrukture predvidena popolna zapora državne ceste Bitnje – Jereka, skozi Korita. Popolna zapora vsega prometa (vključno s pešci in kolesarji) je predvidena od križišča na regionalni cesti Bitnje – Bohinjska Bistrica, do križišča s cesto Bitnje – Jereka, in sicer od 6. maja do 12. julija 2024.

OBVOZ bo v času popolne zapore potekal po državnih cestah v smeri Bohinjska Bistrica – Ribčev Laz – Stara Fužina- Bohinjska Češnjica in nazaj. Obvestilne table in ustrezna prometna signalizacija bodo nameščeni najkasneje teden dni pred začetkom del, o popolni zapori ceste je obveščen tudi prevoznik Arriva, ki bo ustrezno prilagodil vozne rede.

Vsem uporabnikom ceste se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje.

 

OBMOČJA KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA (MODRE CONE):

Objavljeno: 26.04.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Na območju Bohinjske Bistrice se s bo 1. 6. skladno s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/24) na parkiriščih vzpostavil parkirni režim, ki omogoča brezplačno kratkotrajno parkiranje.

Parkirišča, kjer je predvidena vzpostavitev so:

  •      P28 Bohinjska Bistrica 28 (Pokopališče, Spar)
  •      P29 Bohinjska Bistrica 29 (Kulturni dom Joža Ažman)
  •      P30 Bohinjska Bistrica 30 (Trg svobode)

Na parkiriščih bo omogočeno kratkotrajno parkiranje (ena oz. dve uri). Za imetnike parkirne kartice »občan« ali »lastnik počitniškega objekta« ter “prijatelji Bohinja” pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Pogoj je plačana parkirana kartica za tekoče leto.

Oznaka modre cone, ki označuje območje kratkotrajnega parkiranja je na parkiriščih že izvedena, parkirni režim in nadzor, pa se bo začel izvajati s 1. 6..

 

POPOLNA ZAPORA KOLESARSKE STEZE BLED – BOHINJ NA ODSEKU BOHINJSKA BISTRICA – GRMEČICA

Objavljeno: 25.04.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Obveščamo vas, da bo od petka, 26.4.2024 do nadaljnega popolna zapora kolesarske steze Bled – Bohinj (odsek Bohinjska Bistrica – Grmečica) zaradi polaganja finega asfalta.

 

VSE ZAPORE CEST V BOHINJU

SKLEP O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, VIŠIN PARKIRNIN IN PARKIRNIH KARTIC

Objavljeno: 25.01.2024 (na spletni strani Občine Bohinj)

Spremembe glede na zdaj veljavni Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic se nanašajo na:

  •        Ukinitev dveh začasnih travnatih parkirišč (Labora in Kristal).
  •        Vzpostavitev novega parkirišča na Nomenju in vzpostavitev parkirnih režimov na obstoječih parkiriščih v Bohinjski Bistrici.
  •        Poenotenje cenovne politike.

Predlog sklepa je bil že pred preteklo sejo predstavljen na pristojnih komisijah Občinskega sveta, kjer se je v razpravah pred dokončno pripravo sklepa preverilo stališča komisij in na predlog poenotenja cen ni bilo podanih pripomb.

Razlogi za spremembe:

Občina Bohinj bo v letu 2024 uresničila napovedi in zaveze iz strateških dokumentov, ki naslavljajo umirjanje prometa v Bohinju (npr. Celostna prometna strategija občine Bohinj – 2019, Celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp – 2022, Strategija trajnostnega razvoja Bohinjskega jezera – 2021, Strategija trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera (Bohinjske jezerske sklede) – 2021, Akcijski načrt umirjanja prometa 2023-2030). Vse strategije so bile predmet široke javne razprave in z močno podporo sprejete na Občinskem svetu Občine Bohinj.

V letu 2024 je tako poleg zaprtja parkirišča P10 Ribčev Laz 10 (travnik nasproti Kristala) predvideno tudi dokončno zaprtje začasnega travnatega parkirišča P07 Ribčev Laz 7 (Labora). Del začasnega travnatega parkirišča P04 Stara Fužina 4 (Vegelj) je bilo ukinjeno že v letu 2023. Z ukinitvijo parkirnih mest ni predvideno, da se vsa parkirana mesta nadomešča, pač pa se izkoristijo obstoječa parkirišča in novo parkirišče na Nomenju.

Ne odpiramo novih parkirišč v Bohinjski Bistrici

Na območju Bohinjske Bistrice se vzpostavljajo območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja (parkirišče ob pokopališču, pred Kulturnim domom Joža Ažmana in na Trgu svobode – pred pošto in banko). Tu bo omogočeno kratkotrajno parkiranje (ena oz. dve uri). Za imetnike parkirne kartice »občan« ali »lastnik počitniškega objekta« pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Pogoj je plačana parkirana kartica za tekoče leto. V praksi bi to pomenilo, da enodnevni obiskovalci teh parkirnih ne bodo mogli koristiti za celodnevno parkiranje.

Na Nomenju je predvidena vzpostavitev novega parkirišča ob železniški postaji.

Višina parkirnin se ne spreminja, poenoti se cene na parkiriščih v posameznem območju. Parkirišča so namreč skladno z določili Odloka o prometnem režimu razvrščena v tri območja. Parkirišče P08 Stara Fužina 8 (Vorenčkojca) in P26 Stara Fužina 26 (pod KD v Stari Fužini) imata trenutno tarifa 3,0 €/h preko celega leta. S predlogom se višina parkirnine na teh dveh parkiriščih poenoti z ostalimi parkirišči (npr. Ukanc, Ribčev Laz) in znaša 0,5 EUR/h (1. 1. do 31. 3 ter 1. 11. do 31. 12) oz. 1,5 EUR/h  (1. 4. do 31. 5. ter 1. 10. do 31. 10.).

Sklep je kot del gradiva za 12. redno sejo občinskega sveta objavljen v napovedi: TUKAJ.

 

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM NA PLANINI KONJŠČICA: 

  • na Planini Konjščici je nameščen prometni znak “prepovedan promet za vsa vozila proti Konjščici”
  • letak si lahko naložite na strani: Parkiranje – Območje Pokljuka.

 

Več novic

Pomlad v Bohinju, Foto: Mitja Sodja
Obvestila o prevozih in druge informacije ...
kolesarska pot Bled - Bohinj
Zadrževanje v območju gradbišča in strojev je strogo prepovedano, predvsem pa nevarno. ...

OBVESTILA // IMPORTANT INFO

Prenočevanje z avtodomi in drugimi vozili je dovoljeno le v kampih in na postajališčih za avtodome. V kampu Bohinj (Ukanc) in Danica (Bohinjska Bistrica)so na voljo prosta mesta.

***

Overnight stays in camper vans and other vehicles are only allowed in campsites and caravan parks. Free places are available at Camp Bohinj (Ukanc) and Camp Danica (Bohinjska Bistrica).