Prometni režim na območju Pokljuke

Pokljuka je visoka kraška planota na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka. Razteza se na nadmorski višini med 1.000 in 1.500 metri. Neokrnjena narava in prostrani smrekovi gozdovi so zaščitni znak Pokljuke.
 
Na Pokljuki so tudi posebna varstvena območja in vrste, ki so zavarovane na podlagi evropskih direktiv in so del mreže Natura 2000. Najpomembnejša med njimi sta območje barij in življenjski prostor divjega petelina.
 
Namen mreže Natura 2000 je ohranjanje naravnih vrednot mednarodnega pomena, ki so jih z zdravim in spoštljivim odnosom do narave uspeli ohraniti naši predniki.
 
Z navedenimi ukrepi bomo prispevali k celovitemu urejanju prometnega režima na Pokljuki, kar je med drugim pomemben cilj projekta VrH Julijcev. 
Pokljuka, Foto: Mitja Sodja
Pokljuka, Foto: Mitja Sodja

Na planoti želimo ohraniti primeren habitat za občutljive živalske in rastlinske vrste ter ranljive ekosisteme.

Prilagoditev motornega prometa je pomembna tudi za nemoteno gospodarjenje z gozdom, obiskovalcu pa hkrati omogoča kakovostno in naravi prijazno preživljanje prostega časa v edinem narodnem parku v državi.

  • Parkiranje ob gozdnih cestah med Rudnim poljem, Za Ribnico
    in Razpotjem ni dovoljeno (razen za lastnike zemljišč).
  • Parkiranje je dovoljeno na parkirišču na Rudnem polju in na Lomu pred Uskovnico.
  • Vožnja z motornimi vozili čez planini Praprotnica (mimo
    energetskih točk) in Uskovnica (od Loma pred Uskovnico do križišča gozdnih prometnic proti planinam na Šeh, Praprotnica in Uskovnica nad mostom čez Ribnico) ni dovoljena
    (razen za lastnike zemljišč).
Prometni režim Pokljuka

SKI BUS in razpoložljivost PARKIRIŠČ 

SKI BUS vozi po voznem redu. // V času počitnic je možno, da bodo parkirišča ob smučiščih hitro polna, zato priporočamo uporabo SKI BUSA.

***

SKI BUS and CAR PARKS availability

SKI BUS runs according to the timetable. // During the holidays, it is possible that the car parks at the ski slopes may fill up quickly, so we recommend using the SKI BUS.