Prometni režim na območju Pokljuke

Rudno polje-Praprotnica-Uskovnica 

Pokljuka je visoka kraška planota na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka. Razteza se na nadmorski višini med 1.000 in 1.500 metri. Neokrnjena narava in prostrani smrekovi gozdovi so zaščitni znak Pokljuke.
 
Na Pokljuki so tudi posebna varstvena območja in vrste, ki so zavarovane na podlagi evropskih direktiv in so del mreže Natura 2000. Najpomembnejša med njimi sta območje barij in življenjski prostor divjega petelina.
 
Namen mreže Natura 2000 je ohranjanje naravnih vrednot mednarodnega pomena, ki so jih z zdravim in spoštljivim odnosom do narave uspeli ohraniti naši predniki.
 
Z navedenimi ukrepi bomo prispevali k celovitemu urejanju prometnega režima na Pokljuki, kar je med drugim pomemben cilj projekta VrH Julijcev. 
Pokljuka, Foto: Mitja Sodja
Pokljuka, Foto: Mitja Sodja

Na planoti želimo ohraniti primeren habitat za občutljive živalske in rastlinske vrste ter ranljive ekosisteme.

Prilagoditev motornega prometa je pomembna tudi za nemoteno gospodarjenje z gozdom, obiskovalcu pa hkrati omogoča kakovostno in naravi prijazno preživljanje prostega časa v edinem narodnem parku v državi.

  • Parkiranje ob gozdnih cestah med Rudnim poljem, Za Ribnico
    in Razpotjem ni dovoljeno (razen za lastnike zemljišč).
  • Parkiranje je dovoljeno na parkirišču na Rudnem polju in na Lomu pred Uskovnico.
  • Vožnja z motornimi vozili čez planini Praprotnica (mimo
    energetskih točk) in Uskovnica (od Loma pred Uskovnico do križišča gozdnih prometnic proti planinam na Šeh, Praprotnica in Uskovnica nad mostom čez Ribnico) ni dovoljena
    (razen za lastnike zemljišč).
Prometni režim Pokljuka

SLO
Parkiranje v Bohinju je dovoljeno le na označenih parkiriščih.
Šotorjenje ter prenočevanje z avtodomi in ostalimi vozili je dovoljeno le v kampih in na parkiriščih za avtodome.

EN
Please leave your vehicle in one of the designated car parks.
Tents, caravans and other vehicles can stay overnight only in campsites and in designated caravan car parks.