Pravila plovbe v Bohinju

Bohinjsko jezero skupaj s Savo Bohinjko in njenimi pritoki predstavlja edinstven vodni sistem v osrčju Triglavskega narodnega parka. Varen in do okolja spoštljiv način plovbe po Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki ureja plovbni režim.

Vstop s plovili na Bohinjsko jezero in Savo Bohinjko je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih in v pristaniščih, kjer je na voljo vsa potrebna infrastruktura ter poskrbljeno za varno vstopanje na jezero in reko ter so na voljo privezi in shramba za plovila. Začasni privez in pristajanje izven pristanišč je dovoljen med 8. in 20. uro. 

Plovila na vodi morajo biti opremljena z dovolilnicami za uporabo vstopno-izstopnih mest.

INFORMACIJE:

Turizem Bohinj
Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)45 74 60 10
e: [email protected]

Čolnarna; Foto: Mitja Sodja

POMEMBNO OBVESTILO

Občina Bohinj je za sezono 2024 sprejela odredbo ki določa začasni plovbni režim na Savi Bohinjki:

Zaradi gradnje kolesarske poti in oviranega dostopa do vstopno izstopnih mest so na Savi Bohinjki ZAPRTA naslednja vstopno – izstopna mesta: 

Bitnje pri železniškem mostu (izstopno mesto št. 12)
Soteska – dvojni most (izstopno mesto št. 13)
Soteska – pri elektrarni (izstopno mesto št. 14)

ZADNJE IZSTOPNO MESTO kjer lahko izstopite je:

Bohinjska Bistrica – pri cestnem mostu (izstopno mesto št. 11) (za boljšo predstavitev si oglejte spodnji zemljevid)

Vstopno-izstopna mesta, pristanišča in druga pravila za vse vrste plovil

Pravila plovbe veljajo za vse vrste plovil (tudi deska za veslanje stoje – SUP).

Za druga športna plovila, kamor spadajo kajt, jadralna deska, rečni bob (hydrospeed), napihljiv čoln dolžine do 2 m in podobni rekviziti, uporaba vstopno izstopnih mest in nakup dovolilnice nista potrebna.

Plovba na območju kopalnih voda na Bohinjskem jezeru, ki merijo 100 m od obale, ni dovoljena, razen v primeru plovbe iz/do vstopno-izstopnih mest ali pristanišč.

 • dovoljeno za športno-veslaške čolne do 8 m
 • prepovedana plovba vozil na motorni pogon
 • dovolilnica velja za eno plovilo, nalepljena mora biti na plovilu in ni prenosljiva

 

BOHINJSKO JEZERO

 • plovba je dovoljena celo leto
 • začasni privez in pristajanje izven pristanišč med 8. in 20. uro

 

SAVA BOHINJKA:

 • plovba je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra
 • aprila in oktobra med 10. in 17. uro
 • maja in septembra med 10. in 18. uro
 • od junija do avgusta med 9. in 19. uro
 • vstop na Bohinjsko jezero in Savo Bohinjko je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih in v pristaniščih
 • dovolilnica velja za eno plovilo, nalepljena mora biti na plovilu in ni prenosljiva
 • plovba na območju kopalnih voda na Bohinjskem jezeru, ki merijo 100 m od obale, ni dovoljena, razen v primeru plovbe iz/do vstopno-izstopnih mest ali pristanišč

 

VIŠINA PRISTOJBIN ZA UPORABO VSTOPNO-IZSTOPNIH MEST – NA PLOVILO:

 • dnevna 2 EUR
 • tedenska 5 EUR
 • 30-dnevna 10 EUR
 • 60-dnevna 15 EUR
 • letna 20 EUR
 • plovba je dovoljena celo leto (s plovili dolžine do 8 m)
 • prepovedana je plovba plovil na motorni pogon (izjema so treningi organizacij, ki imajo registrirano dejavnost športa s plovili)
 • vstop na jezero je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih in v pristaniščihzačasni privez in pristajanje izven pristanišč je dovoljen med 8. in 20. uro
 • med 20. in 8. uro mora biti plovilo varno privezano na objektih za privezovanje ali shranjeno na za to določenih mestih v pristanišču
 • upoštevajte navodila upravljavca pristanišča in pristaniški red

 

PRISTANIŠKI RED

V pristanišču in na obali znotraj območja pristanišča je prepovedano:

 • nameščanje plovil izven mest, ki so določena za privezovanje in hranjenje plovil
 • oviranje dostopa do privezov
 • privezovanje plovil na objekte in predmete, ki niso namenjeni privezovanju
 • samovoljno premeščanje, menjavanje, odstranjevanje ali poškodovanje objektov in označb, namenjenih urejanju plovbe
 • uporaba priveznega mesta v pristanišču za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako drugače nesposobna za plovbo
 • plovilom in plavajočim napravam ovirati javni promet v pristanišču
 • plavanje in ribolov
 • dovolilnica velja za eno plovilo za uporabo pristanišča
 • dovolilnica velja tudi za uporabo vstopno-izstopnih mest na Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki
 • dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu in ni prenosljiva

 

VIŠINA PRISTOJBIN ZA UPORABO PRIVEZA V PRISTANIŠČU POD SKALCO – NA PLOVILO:

 • dnevna 12 EUR
 • tedenska 20 EUR
 • 30-dnevna 60 EUR
 • 60-dnevna 90 EUR
 • letna 120 EUR
 • za privez na boji in hrambo v pristanišču (suhi privez) se plača polovična pristojbina

 

VLOGA ZA PRIVEZ ALI HRAMBO V PRISTANIŠČU

 • za privez ali hrambo (suhi privez) v pristanišču za daljše obdobje
  je potrebno izpolniti vlogo in jo predložiti upravljavcu – Turizmu Bohinj

 

VLOGA ZA PRISTANIŠKI PRIVEZ: 

 • Turistično informacijski center Bohinjska Bistrica (LD Turizem)
  Mencingerjeva 10, 4264 Bohinjska Bistrica
  t: +386 (0)4 574 76 00, e: [email protected]
 • Turistično informacijski center Ribčev Laz (TD Bohinj)
  Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero
  t: +386 (0)45 74 60 10, e: [email protected]
 • Turistično informacijski center Stara Fužina
  Stara Fužina 53 b, 4265 Bohinjsko jezero
  t: +386 (0)45 72 33 26, e: [email protected]
 • Center TNP Bohinj
  Stara Fužina 37-38, 4265 Bohinjsko jezero
  t: +386 (0)4 57 80 245, e: [email protected]
 • PAC Sports (Hostel Pod Voglom)
  Ribčev Laz 60, 4265 Bohinjsko jezero
  t: +386 (0)45 72 34, 61 e: [email protected]
 • Alpinsport
  Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko jezero
  t: +386 (0) 45 72 34 86, e: [email protected]
 • Sport4fun
  Ob kampu Danica, 4264 Bohinjska Bistrica
  t: +386 (0)41 889 916, e: [email protected]
 • Penzion Rožič
  Ribčev Laz 42, 4265 Bohinjsko jezero
  t: +386 (0)45 72 33 93, e: [email protected]
 • Čolnarna Izi Boats
  Pri cerkvi sv. Janeza
  t: +386 (0)31 885 746, e: [email protected]

Občina Bohinj je začela z načrtnim varovanjem, a hkrati z željo, da bomo vsem, ki želijo aktivno užiti ta vodni sistem v osrčju narodnega parka, to omogočali na urejen in varen način ter s čim manjšimi posledicami za okolje.

Ob jezeru in ob Savi Bohinjki smo tako vzpostavili sistem vstopno-izstopnih mest z vso potrebno infrastrukturo kot so slačilnice, klopi, zračne tlačilke za deske za veslanje stoje (SUP) in podobno. Vaš prispevek za uporabo vstopno-izstopnega mesta je prispevek k urejeni in varni aktivnosti. Predvsem pa je to prispevek k ohranjanju narave, kakršno so nam zapustili naši predniki, mi pa smo jo tako neokrnjeno dolžni ohraniti našim zanamcem.

Odlok si lahko preberete na tej povezavi.

Vse aktivnosti v, na in ob jezeru, reki Savi Bohinjki in njenih pritokih se izvajajo na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da se odločite za spremstvo izkušenih in usposobljenih domačih vodnikov.

OBVESTILA // IMPORTANT INFO

Prenočevanje z avtodomi in drugimi vozili je dovoljeno le v kampih in na postajališčih za avtodome. V kampu kampu Danica (Bohinjska Bistrica) so še na voljo prosta mesta. Kamp Bohinj (Ukanc) je poln za kamperje. 

***

Overnight stays in camper vans and other vehicles are only allowed in campsites and caravan parks. There are still places available at Camp Danica (Bohinjska Bistrica). Camp Bohinj (Ukanc) has no more vacancies for camper vans.