Plačevanje in parkirne kartice

Plačilo parkirnine je obvezno na vseh parkiriščih v Bohinju, ki so opremljeni s parkirnimi avtomati.

Plačilo parkirnine

Plačilo z gotovino omogočajo vsi parkirni avtomati. Podrobnejša navodila so navedena na posameznem parkirnem avtomatu. Glede na vplačani znesek prejmete parkirni listek, ki ga je potrebno namestiti na vidno mesto armaturne plošče v vozilu.

Preverite cenik parkiranja za posamezna parkirišča

Na večini parkirnih avtomatov je možno plačevanje s plačilnimi (bančnimi) karticami. Podrobnosti glede možnosti plačila na posameznih parkiriščih so navedene pri posameznih parkiriščih. 

Preverite cenik parkiranja za posamezna parkirišča.

Parkiranje je z nakupom parkirne Kartice Julijske Alpe: Bohinj brezplačno.

Plačilo s kartico Julijske Alpe Bohinj je mogoče na vseh parkiriščih v občini Bohinj, opremljenimi s parkirnimi avtomati z znakom Občine Bohinj.

Kartico lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj in v Bohinju prenočijo vsaj dve noči: 

 • Na voljo so 3, 5 ali 10 dnevne kartice
 • Poletna različica kartice je na voljo od 1. aprila do 15. novembra
 • zimska različica kartice pa je na voljo od 16. novembra do 31. marca


Parkirna kartica Julijske Alpe-Bohinj omogoča številne ugodnosti (vključno s posebno družinsko ponudbo):

 • brezplačen javni prevoz,
 • brezplačno parkiranje,
 • brezplačno vožnjo s panoramsko ladjo,
 • brezplačne vstopnine ter
 • številne ugodne popuste na aktivnosti in ogled znamenitosti v Bohinju in po Sloveniji.


Vse ugodnosti in podrobnosti so predstavljene v brošuri:


Pogosto zastavljena vprašanja 


Kje lahko kupim kartico Julijske Alpe: Bohinj?

Kartica je na voljo v vseh turistično-informacijskih centrih in pri nekaterih ponudnikih nastanitvenih kapacitet. Povprašajte pri svojem gostitelju.

Pogoji za uporabo kartice

 • Parkirna kartica Julijske Alpe Bohinj ni prenosljiva in velja izključno za osebo, katere ime in priimek sta navedena na kartici ter samo za vozilo z registrsko oznako, navedeno na kartici.
 • Kartica velja od prvega dneva veljavnosti do tretjega, petega oziroma desetega dne do 24. ure (odvisno od vrste kartice).
 • Brezplačne storitve in storitve s popustom, ki jih nudi kartica, lahko imetnik koristi v skladu z delovnim časom ponudnika in razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik lahko koristi brezplačno storitev ali popust samo ob predložitvi kartice pred koriščenjem ugodnosti.


Kako uporabljati kartice za parkiranje?

 • Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik vstavi v režo čitalnika in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).
 • Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno vstaviti kartico v označeno režo čitalnika in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.
 • V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak, kot na parkiriščih brez zapornic, potrebno je pridobiti parkirni listek na parkomatu in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč na telefonsko številko +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

V primeru izgube ali poškodbe kartice Julijske Alpe: Bohinj je potrebno čim prej obvestiti gostitelja, prodajno mesto kartice ali Turizem Bohinj na telefon +386 (0) 45 74 75 90. V tem primeru je gost upravičen do nove kartice z enakimi pogoji veljavnosti.

Kartica je namenjena občanom Bohinja in omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih ter vožnjo po gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato. 

 

Cena nakupa je 15 EUR z vključenim DDV-jem.

 

Kartica je namenjena plačilu parkirnine na vseh parkiriščih v občini Bohinj, opremljenimi s parkirnimi avtomati z znakom Občine Bohinj.

 

Parkirna kartica:

 • ni prenosljiva, zloraba se kaznuje
 • je vezana na vozilo, v njej je zapisana registrska številka
 • je trajna, veljavna od nakupa do 31. 3. naslednje leto (veljavnost je potrebno podaljševati vsako leto)

 

POGOSTA VPRAŠANJA


Kaj potrebujem za nakup?

 • Za nakup potrebujete na vpogled predložiti veljavno prometno dovoljenje vozila.

 

Kje lahko kupite oziroma podaljšate veljavnost kartice?

 • Kartico je mogoče kupiti ali podaljšati njeno veljavnost na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, v poslovnem času:
  -
  ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
  - sreda: 8. – 17. ure
  - petek: 8. – 13. ure

 

Ali lahko podaljšanje veljavnosti opravite preko spleta?

 

Kako uporabljati kartico za parkiranje?

 • Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik približa čitalniku kartic in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).
 • Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno kartico približati čitalniku kartic in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.
 • V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic pustite kartico na vidnem mestu na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

 • V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč, na telefonsko številko +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

 • V primeru izgube ali poškodovanja parkirne kartice se obrnite na telefonsko številko +386 (0)4 577 01 00 (Občina Bohinj) v poslovnem času:
  -
  ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
  - sreda: 8. – 17. ure
  - petek: 8. – 13. Ure

Kartica je namenjena lastnikom počitniških objektov v občini Bohinj ter omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih in vožnjo po gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato. 

 

Cena nakupa je 60 EUR z vključenim DDV-jem.

 

Kartica je namenjena plačilu parkirnine na vseh parkiriščih v občini Bohinj, opremljenimi s parkirnimi avtomati z znakom Občine Bohinj.

 

Parkirna kartica:

 • ni prenosljiva, zloraba se kaznuje
 • je vezana na vozilo, v njej je zapisana registrska številka
 • je trajna, veljavna od nakupa do 31. 3. naslednje leto (veljavnost je potrebno podaljševati vsako leto)

 

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj potrebujem za nakup?

 • Za nakup potrebujete na vpogled predložiti veljavno prometno dovoljenje vozila. Pogoj za nakup so tudi poravnane obveznosti pavšalne turistične takse za preteklo leto.

 

Kje lahko kupite oziroma podaljšate veljavnost kartice?

 • Kartico je mogoče kupiti ali podaljšati njeno veljavnost na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, v poslovnem času:
  -
  ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
  - sreda: 8. – 17. ure
  - petek: 8. – 13. ure


Ali lahko podaljšanje veljavnosti opravite preko spleta?

 

Kako uporabljati kartico za parkiranje?

 • Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik približa čitalniku kartic in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).
 • Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno kartico približati čitalniku kartic in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.
 • V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic pustite kartico na vidnem mestu na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

 • V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč na telefonsko številko +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

 • V primeru izgube ali poškodovanja parkirne kartice se obrnite na telefonsko številko + 386 (0)4 577 01 00 (Občina Bohinj) v poslovnem času:
  -
  ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
  - sreda: 8. – 17. ure
  - petek: 8. – 13. Ure

Kartica je namenjena vsem, ki radi pogosto obiščejo Bohinj in omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih ter vožnjo po gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato. 

 

Cena nakupa je 150 EUR z vključenim DDV-jem.

 

Kartica je namenjena plačilu parkirnine na vseh parkiriščih v občini Bohinj, opremljenimi s parkirnimi avtomati z znakom Občine Bohinj.

 

Parkirna kartica:

 • ni prenosljiva, zloraba se kaznuje
 • je vezana na vozilo, v njej je zapisana registrska številka
 • je trajna, veljavna od nakupa do 31. 3. naslednje leto (veljavnost je potrebno podaljševati vsako leto)

 

POGOSTA VPRAŠANJA


Kaj potrebujem za nakup?

 • Za nakup potrebujete na vpogled predložiti veljavno prometno dovoljenje vozila.

 

Kje lahko kupite oziroma podaljšate veljavnost kartice?

 • Kartico je mogoče kupiti ali podaljšati njeno veljavnost na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, v poslovnem času:
  -
  ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
  - sreda: 8. – 17. ure
  - petek: 8. – 13. ure

 

Kako uporabljati kartico za parkiranje?

 • Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik približa čitalniku kartic in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).
 • Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno kartico približati čitalniku kartic in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.
 • V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic pustite kartico na vidnem mestu na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

 • V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč na telefonsko številko: +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

 • V primeru izgube ali poškodovanja parkirne kartice se obrnite na telefonsko številko +386 (0)4 577 01 00 (Občina Bohinj), v poslovnem času:
  -
  ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
  - sreda: 8. – 17. ure
  - petek: 8. – 13. ure
 •  (Viber, Whatsapp, Facebook, Messenger, Apple business chat)

Uporabnikom parkirišč v občini Bohinj je na voljo plačilo parkirnine prek pogovornega bota v aplikacijah: 

 • Viber, 
 • Whatsapp, 
 • Facebook, 
 • Messenger in 
 • Apple business chat. 


Na avtomatih je na voljo QR koda, ki jo skenirate in izberete pogovorni kanal, preko katerega boste plačali parkirnino ter sledite navodim pogovornega bota.

Preverite cenik parkiranja za posamezna parkirišča. (link na podstran parkirišča v Bohinju)  

Uporabnikom parkirišč v občini Bohinj je na voljo plačilo parkirnine z mobilnim telefonom in sicer:

 • z mobilno aplikacijo EasyPark ((prenesete aplikacijo EasyPark, ki delujejo na platformah Android in iOS, pri avtomatu skenirate kodo in izberete eno od plačilnih možnosti)
 • z mobilno aplikacijo Parkmewise (prenesete aplikacijo Parkmewise, ki delujejo na platformah Android in iOS, pri avtomatu skenirate kodo in izberete eno od plačilnih možnosti)
 • s SMS-om po navodilih, navedenih na posameznem avtomatu)

 

Na vsakem parkirnem avtomatu, kjer je možno plačilo s SMS ali mobilno aplikacijo EasyPark ali Parkmewise, so navedena natančnejša navodila za plačilo.

 

PRIMER NAVODIL:

Primer navodil parkirnega avtomata št. 4. Pri plačilu s SMS sporočilom navedete št. parkirišča, kjer se nahajate in je navedena na parkirnem avtomatu.

 

Navodila za plačilo parkirnine s telefonom
Navodila za plačilo parkirnine s telefonom

POZOR!

Parkiranje izven označenih parkirišč ni dovoljeno.
Parkirnim kaznim se izognete z dosledno uporabo uradnih parkirišč in plačilom parkirnine.
Za ugodno parkiranje priporočamo uporabo P&R parkirišč, do izhodišč pa pripeljete z organiziranim prevozom.

Ceniki in lokacije parkirišč

Z namenom umirjanja pometa na najbolj kritičnih območjih Bohinja, umikanja mirujočega pometa na območju Triglavskega narodnega parka, predvsem ob jezerski skledi bomo skupaj z ugodnimi, alternativnimi možnostmi postopoma ukinjali parkirna mesta neposredno ob obali Bohinjskega jezera. Temu sledijo tudi cene parkiranja, ki so neposredno ob obali Bohinjskega jezera višje. Za ugodnejše parkiranje izberite cenovno ugodnejša parkirišča, ki imajo urejen organizirani prevoz do obale jezera in nazaj.

OBVESTILA // IMPORTANT INFO

Prosta mesta v kampih//
Vacancy in campsites:
– kamp Danica (Bohinjska Bistrica)
– kamp Soriška Planina

Polno // No vacancy:  
– kamp Bohinj (Ukanc)

POZOR: Prenočevanje z avtodomi in drugimi vozili je dovoljeno le v kampih in na parkiriščih za avtodome (P14, P23).  // PLEASE NOTE: If you travel with motorhomes and other vehicles, you can stay overnight only at campsites and motorhome car parks (P14, P23).