Skip links

Parkiranje

Dobrodošli v Bohinju! Uživajte v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Postanite del vizije pri ustvarjanju zelene prihodnosti ter uporabite brezplačne in ugodne možnosti okolju prijaznih oblik prevoza.

Parkiranje je dovoljeno samo na označenih parkirnih mestih.

PLAČILO PARKIRNINE

Plačilo parkirnine je obvezno na vseh parkiriščih v Bohinju, ki so opremljeni s parkirnimi avtomati.

Nakup parkirnega listka na parkirnem avtomatu je možen s/z:

 • gotovino
 • plačilno kartico
 • parkirno kartico
 • kartico Julijske Alpe: Bohinj
 • prek pogovornega bota (Viber, Whatsapp, Facebook, Messenger, Apple business chat)
 • mobilnim telefonom (SMS sporočilo ali aplikacijo)

 

Gotovina in plačilna kartica

Plačilo z gotovino omogočajo vsi parkirni avtomati. Podrobnejša navodila so navedena na posameznem parkirnem avtomatu.

Glede na vplačani znesek prejmete parkirni listek, ki ga je potrebno namestiti na vidno mesto armaturne plošče v vozilu.

Na večini parkirnih avtomatih je možno plačevanje tudi s plačilnimi (bančnimi) karticami. Podrobneje glede možnosti plačila na posameznih parkiriščih je navedeno v zemljevidu pri posameznih parkiriščih.

 

Parkirne kartice

Na voljo je več različic parkirnih kartic, ki so namenjene različnim skupinam. Kartice so namenjene plačilu parkirnine na vseh parkiriščih v občini Bohinj, opremljenimi s parkirnimi avtomati z znakom Občine Bohinj.

Kartico Julijske Alpe: Bohinj lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj in v Bohinju prenočijo vsaj dve noči. Na voljo so 3, 5 ali 10 dnevne kartice.

Poletna različica kartice je na voljo od 1. aprila do 31. oktobra; zimska različica kartice pa je na voljo od 1. novembra do 31. marca.

 

Kartica omogoča številne ugodnosti (vključno s posebno družinsko ponudbo):

 • brezplačen javni prevoz,
 • brezplačno parkiranje,
 • brezplačno vožnjo s panoramsko ladjo,
 • brezplačne vstopnine ter
 • številne ugodne popuste na aktivnosti in ogled znamenitosti v Bohinju in po Sloveniji.

 

Vse ugodnosti in podrobnosti so predstavljene v brošuri:

 

Pogoji za uporabo kartice

Kartica ni prenosljiva in velja izključno za osebo, katere ime in priimek sta navedena na kartici. V primeru, da je kartica hkrati tudi parkirna kartica, velja izključno samo za vozilo z registrsko oznako, navedeno na kartici.

Kartica velja od prvega dneva veljavnosti do tretjega, petega oziroma desetega dne do 24. ure (odvisno od vrste kartice). Brezplačne storitve in storitve s popustom, ki jih nudi kartica, lahko imetnik koristi v skladu z delovnim časom ponudnika in razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik lahko koristi brezplačno storitev ali popust samo ob predložitvi kartice pred koriščenjem ugodnosti.

 

Pogosta vprašanja

Kje lahko kupite kartico?

Kartica je na voljo v vseh turistično-informacijskih centrih in pri nekaterih ponudnikih nastanitvenih kapacitet. Povprašajte pri svojem gostitelju.

 

Kako uporabljati kartice za parkiranje?

Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik vstavi v režo čitalnika in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).

Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno vstaviti kartico v označeno režo čitalnika in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.

V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak, kot na parkiriščih brez zapornic, potrebno je pridobiti parkirni listek na parkomatu in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč na telefonsko številko +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

V primeru izgube ali poškodbe kartice Julijske Alpe: Bohinj je potrebno čim prej obvestiti gostitelja, prodajno mesto kartice ali Turizem Bohinj na telefon +386 (0) 45 74 75 90. V tem primeru je gost upravičen do nove kartice z enakimi pogoji veljavnosti.

Kartica je namenjena občanom Bohinja in omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih ter vožnjo po gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato. Cena nakupa je 10 EUR z vključenim DDV-jem.

 

Parkirna kartica:

 • ni prenosljiva, zloraba se kaznuje
 • je vezana na vozilo, v njej je zapisana registrska številka
 • je trajna, veljavna od nakupa do 31. 3. naslednje leto (veljavnost je potrebno podaljševati vsako leto)

 

Pogosta vprašanja

Kaj potrebujem za nakup?

Za nakup potrebujete na vpogled predložiti veljavno prometno dovoljenje vozila.

 

Kje lahko kupite oziroma podaljšate veljavnost kartice?

Kartico je mogoče kupiti ali podaljšati njeno veljavnost na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure


Ali lahko podaljšanje veljavnosti opravite preko spleta?

Da. Podaljšanje veljavnosti lahko opravite preko spletne strani Občine Bohinj na povezavi:

 

Kako uporabljati kartico za parkiranje?

Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik približa čitalniku kartic in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).

Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno kartico približati čitalniku kartic in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.

V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak, kot na parkiriščih brez zapornic, potrebno je pridobiti parkirni listek na parkomatu in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč, na telefonsko številko +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

V primeru izgube ali poškodovanja parkirne kartice se obrnite na telefonsko številko +386 (0)4 577 01 00 (Občina Bohinj) v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure

Kartica je namenjena lastnikom počitniških objektov v občini Bohinj ter omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih in vožnjo po gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato. Cena nakupa je 30 EUR z vključenim DDV-jem.

 

Parkirna kartica:

 • ni prenosljiva, zloraba se kaznuje
 • je vezana na vozilo, v njej je zapisana registrska številka
 • je trajna, veljavna od nakupa do 31. 3. naslednje leto (veljavnost je potrebno podaljševati vsako leto)

 

Pogosta vprašanja

Kaj potrebujem za nakup?

Za nakup potrebujete na vpogled predložiti veljavno prometno dovoljenje vozila. Pogoj za nakup so tudi poravnane obveznosti pavšalne turistične takse za preteklo leto.

 

Kje lahko kupite oziroma podaljšate veljavnost kartice?

Kartico je mogoče kupiti ali podaljšati njeno veljavnost na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure


Ali lahko podaljšanje veljavnosti opravite preko spleta?

Da. Podaljšanje veljavnosti lahko opravite preko spletne strani Občine Bohinj na povezavi:

 

Kako uporabljati kartico za parkiranje?

Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik približa čitalniku kartic in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).

Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno kartico približati čitalniku kartic in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.

V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak kot na parkiriščih brez zapornic – potrebno je pridobiti parkirni listek na parkomatu in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč na telefonsko številko +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

V primeru izgube ali poškodovanja parkirne kartice se obrnite na telefonsko številko + 386 (0)4 577 01 00 (Občina Bohinj) v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure

Kartica je namenjena vsem, ki radi pogosto obiščejo Bohinj in omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih ter vožnjo po gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato. Cena nakupa je 150 EUR z vključenim DDV-jem.

 

Parkirna kartica:

 • ni prenosljiva, zloraba se kaznuje
 • je vezana na vozilo, v njej je zapisana registrska številka
 • je trajna, veljavna od nakupa do 31. 3. naslednje leto (veljavnost je potrebno podaljševati vsako leto)

 

Pogosta vprašanja

Kaj potrebujem za nakup?

Za nakup potrebujete na vpogled predložiti veljavno prometno dovoljenje vozila.

 

Kje lahko kupite oziroma podaljšate veljavnost kartice?

Kartico je mogoče kupiti ali podaljšati njeno veljavnost na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure

 

Kako uporabljati kartico za parkiranje?

Parkirišča brez zapornic: Kartico uporabnik približa čitalniku kartic in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen v modri coni).

Parkirišča z zapornicami: Na vhodnem in izhodnem terminalu je potrebno kartico približati čitalniku kartic in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen.

V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak kot na parkiriščih brez zapornic – potrebno je pridobiti parkirni listek na parkomatu in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

 

Kaj storiti, če kartica ne deluje?

V primeru, da kartica na parkirnem avtomatu ne deluje, se obrnite na dežurno službo za pomoč na telefonsko številko: +386 (0)51 304 169.

 

Kaj storiti, če kartico izgubim ali po nesreči uničim?

V primeru izgube ali poškodovanja parkirne kartice se obrnite na telefonsko številko +386 (0)4 577 01 00 (Občina Bohinj), v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure

Plačilo z mobilnim telefonom

Uporabnikom parkirišč v občini Bohinj je na voljo plačilo parkirnine z mobilnim telefonom in sicer:

 • z mobilno aplikacijo EasyPark (prenesete aplikacijo EasyPark, ki delujejo na platformah Android in iOS, pri avtomatu skenirate kodo in izberete eno od plačilnih možnosti)
 • prek pogovornega bota, aplikacij: Viber, Whatsapp, Facebook, Messenger in Apple business chat). Na avtomatih je na voljo QR koda, ki jo skenirate in izberete pogovorni kanal, preko katerega boste plačali parkirnino.
 • s SMS-om po navodilih, navedenih na posameznem avtomatu)

Na vsakem parkirnem avtomatu, kjer je možno plačilo s SMS ali mobilno aplikacijo EasyPark, so navedena natančnejša navodila za plačilo.

Primer navodil parkirnega avtomata št. 4. Pri plačilu s SMS sporočilom navedete št. parkirišča, kjer se nahajate in je navedena na parkirnem avtomatu.

 

Cenik

Z namenom umirjanja pometa na najbolj kritičnih območjih Bohinja, umikanja mirujočega pometa na območju Triglavskega narodnega parka, predvsem ob jezerski skledi bomo skupaj z ugodnimi, alternativnimi možnostmi postopoma ukinjali parkirna mesta neposredno ob obali Bohinjskega jezera. Temu sledijo tudi cene parkiranja, ki so neposredno ob obali Bohinjskega jezera višje. Za ugodnejše parkiranje izberite cenovno ugodnejša parkirišča, ki imajo urejen brezplačni prevoz do obale jezera in nazaj.

IME PARKIRIŠČA
 CENA  OPOMBA
1.1. - 31.3.1.4. - 30.6.
1.9. - 31.10.

1.7. - 31.8.
1.11. - 31.12.
P1 Ribčev Laz
(pred pošto)
0,50 €/uro1,50 €/uro3,00 €/uro0,50 €/uroPrvih 30 minut brezplačno.
Časovno omejeno parkiranje največ 2 uri.
Čas obratovanja od 6. do 20. ure.
P2 Ribčev Laz
(za Hotelom Jezero)
avto: 0,50 €/uro
avtobus: brezplačno
avto: 1,50 €/uro
avtobus: prva ura 5 €,
vsaka naslednja 1,50 €
avto: 3,00 €/uro
avtobus: prva ura 5 €,
vsaka naslednja 3 €
0,50 €/uro
avtobus: brezplačno
Čas obratovanja od 6. do 20. ure.
P3 Ribčev Laz
(Pod Skalco)
0,50 €/uro1,50 €/uro3,00 €/uro0,50 €/uroČasovno omejeno parkiranje največ 2 uri.
Čas obratovanja od 6. do 20. ure.
P4 Stara Fužina
(Vegelj)
0,50 €/uro1,50 €/uro3,00 €/uro0,50 €/uroZaprto parkirišče z zapornicami.
Čas obratovanja od 6. do 20. ure.
P5 Ukanc
(Naklova glava)
0,50 €/uro1,50 €/uro3,00 €/uro0,50 €/uroČas obratovanja od 6. do 20. ure.
P6 Ukanc
(križišče Ukanc)
0,50 €/uro1,50 €/uro3,00 €/uro0,50 €/uroČas obratovanja od 6. do 20. ure.
P8 Stara Fužina
(Vorančkojca)
3,00 €/uro3,00 €/uro3,00 €/uro3,00 €/uroZaprto parkirišče z zapornicami.
Čas obratovanja od 6. do 20. ure.
P15 Ribčev Laz
(pri Hotelu Jezero)
0,50 €/uro1,50 €/uro3,00 €/uro0,50 €/uroČasovno omejeno parkiranje največ 2 uri.
Čas obratovanja od 6. do 20. ure.
P26 Stara Fužina
(pod Kulturnim domom)
3,00 €/uro3,00 €/uro3,00 €/uro3,00 €/uroČas obratovanja od 6. do 20. ure.

 

Parkirišča s posebnim režimom

IME PARKIRIŠČA
CENA
OPOMBA
P7 Ribčev Laz
(Labora)
15,00 €/dan
7,00 €/od 15. ure dalje
Parkirišče obratuje od 1.6. do 30.9. med 6. in 21. uro.
P9 Slap Savicaosebno vozilo: 5 € (do 3 ure), 10 € (na dan)
motorno vozilo: 2 € (do 3 ure), 5 € (na dan)
avtobus/avtodom: 15 € (do 3 ure), 20 € (na dan)
Parkirnino poravnate pri pobiralcu parkirnine.
Lastnik parkirišča (kontakt): Metropolitana d.o.o.
Parkirišče Pokljuka
(Športni center Triglav Pokljuka)
avto: 5,00 €/dan
kombi: 10,00 €/dan
avtobus: 20,00 €/dan
Parkirišče obratuje 24 ur na dan, vse dni v letu.
Lastnik parkirišča (kontakt): Športni center Triglav Pokljuka
IME PARKIRIŠČA CENA
 OPOMBA
1.1. - 31. 5.1.6. - 30.9.1.10. - 31. 12.Brezplačni prevozi
P10 Ribčev Laz P+R
(Travnik nasproti Kristala)
Parkirišče ne obratuje10,00 €/danParkirišče ne obratujeParkiraj in se pelji | brezplačni prevoz | Vozni red |

Parkirišče obratuje od 6. do 21. ure.
P13 Bohinjska Bistrica P+R
(Danica)
2,00 €/dan4,00 €/dan2,00 €/danParkiraj in se pelji | brezplačni prevoz | Vozni red |

Parkirišče obratuje od 6. do 21. ure.
P14 Srednja vas P+R
(Senožeta)
2,00 €/dan4,00 €/dan2,00 €/danParkiraj in se pelji | brezplačni prevoz | Vozni red |

Parkirišče obratuje 24 ur na dan.
P23 Bohinjska Bistrica P+R
(Kobla)
Brezplačno2,00 €/danBrezplačnoParkiraj in se pelji | brezplačni prevoz | Vozni red |

Parkirišče obratuje 24 ur na dan.

Več o brezplačnih prevozih

IME PARKIRIŠČA
 CENA OPOMBA
1.1. - 31.5.1.6. - 30.9.
1.10. - 31. 12.
P14 Srednja vas
(Senožeta)
10,00 €/dan20,00 €/dan10,00 €/danČas plačevanja: 24 ur na dan.
Turistična taksa ni vključena v ceno
in jo je potrebno poravnati v recepciji
na samem parkirišču.
P23 Bohinjska Bistrica (Kobla)Parkirišče ne obratuje20,00 €/danParkirišče ne obratujeČas plačevanja: 24 ur na dan.
Maksimalni čas parkiranja: 12 ur.
Železniška postaja Bohinjska Bistrica20,00 €/dan20,00 €/dan20,00 €/danČas plačevanja: 24 ur na dan.
Turistična taksa ni vključena v ceno
in jo je potrebno poravnati v recepciji
na samem parkirišču.

PARKIRIŠČA “PARKIRAJ IN PELJI”

Kot prispevek k trajnostni mobilnosti vam v Bohinju nudimo uporabo parkirišč s katerih je v času poletne sezone organiziran brezplačni javni prevoz. Na voljo so štiri parkirišča (P+R), kjer lahko parkirate svoje vozilo in uporabite brezplačni javni prevoz.

Vse podrobnosti o organiziranih brezplačnih prevozih najdete na strani BREZPLAČNI PREVOZI.

KAMPI IN POČIVALIŠČA ZA AVTODOME

Taborjenje na območju občine Bohinj je dovoljeno le v uradnih kampih. Kampiranje in bivakiranje izven za to določenih mest torej ni dovoljeno. Zakon o Triglavskem narodnem parku prepoveduje tudi parkiranje motornih vozil, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, zunaj za to določenih mest.

 

Odlok o javnem redu in miru pa na območju Občine Bohinj prepoveduje prenočevanje po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v prostorih večstanovanjskih objektov, ki za to niso namenjeni, na tržnici in drugih za to neprimernih prostorih.

 

V Bohinju sta na voljo dva kampa, ki ponujata čudovito kuliso za vaše poglede iz oken prikolic ali skozi šotorska krila z vso potrebno ponudbo za vaše udobje.

Kamp Danica****

ODPRTO: celo leto

Triglavska 60, Bohinjska Bistrica

t: +386 (0)4 572 10 55, +386 (0)4 572 17 02

w: https://tdbohinj.si/kamp-danica/

e: [email protected]

 

Kamp Zlatorog

ODPRTO: maj – oktober

Ukanc 5, Bohinjsko jezero

t: +386 (0)59 92 36 48

w: https://www.camp-bohinj.si

e: [email protected]

 

 

Poleg kampov so na voljo tudi tri urejena počivališča namenjena avtodomom.

Železniška postaja Bohinjska Bistrica

Ograjeno varovano počivališče nudi 30 parkirnih mest. Opremljeno je s priključki za elektriko, pred parkiriščem je oskrbna postaja za praznjenje odpadnih voda in fekalij ter urejen dostop do pitne vode. Pred vhodom je recepcija (informacije, spominki, osvežilni napitki in izposoja koles).

t: +386 (0)59 92 36 48

w: https://camperstopbohinj.com

e: [email protected]

 

Kobla – Bohinjska Bistrica (Športni center)

Počivališče za avtodome se nahaja pod smučiščem Kozji Hrbet, Bohinjska Bistrica. Nudi možnost začasnega parkiranja v višku poletne sezone, ko so ostale kapacitete za potrebe prenočevanja avtodomov zapolnjene. Začasno parkiranje je dovoljeno do največ 12 ur. Na parkirišču je oskrbna postaja za praznjenje odpadnih voda.

 

 

 

Senožeta – Srednja vas (Športni center)

Počivališče za avtodome se nahaja pod smučiščem Senožeta v Srednji vasi. Nudi 16 parkirnih mest za avtodome z vso oskrbo. Opremljena so z električnimi priključki, pred parkiriščem je oskrbna postaja za praznjenje odpadnih voda in fekalij ter urejen dostop do pitne vode.

t: +386 (0)41 327 964.

 

 

ELEKTRIČNE POLNILNICE

Za pogon že mnogo let uporabljamo bencin, mešanico lahkih ogljikovodikov in primesi, ki jo bomo morali prej kot slej zamenjati z okolju prijaznejšo in obnovljivo energijo. Na vprašanje, kam nas bo popeljal razvoj, ne bomo odgovarjali, odgovarjamo pa na možnosti, ki so že na voljo.

Električni pogon je z vse več možnostmi nakupa avtomobila na električni pogon že prisoten. Če vas v Bohinj popelje avto na električni pogon imate v Bohinju na voljo 4  javne električne polnilnice, ki jih je v Bohinju iz leta v leto več.

CESTA VOJE – VOGAR – PLANINA BLATO

 • Uporaba ceste: 15 €/dan
 • Nadomestilo NI vključeno med ugodnosti Kartice Julijske Alpe: Bohinj

Gozdna cesta vodi do planine Voje, Vogarja ali planine Blato, ki je odlična izhodiščna točka za pohodništvo.

Cesta je opremljena z zapornico, za njeno uporabo pa je potrebno vse leto (od 1.1. do 31.12., 24 ur na dan) plačati nadomestilo v višini 15 €/dan. Cestninski listek ob povratku poravnate na parkirnem avtomatu. Možno je plačilo z gotovino, bančno kartico (Maestro, Mastercard, Visa) ali mobilnim telefonom (mobilna banka).

Brezplačni prevoz

Namesto s svojim vozilom lahko do planin Voje, Vogar ali Blato uporabite brezplačni javni prevoz. Brezplačni javni prevoz je na voljo s parkirišč Senožeta (P14) v Srednji vasi in Kristal (P10) v Ribčevem Lazu.

Vse podrobnosti o organiziranih brezplačnih prevozih najdete na strani BREZPLAČNI PREVOZI.

NADZOR NAD PARKIRIŠČI

Nadzor nad pravilnostjo uporabe parkirišč izvaja Medobčinski inšpektorat občin Bled, Bohinj in Železniki. Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki

Cesta svobode 13
4260 Bled

t: +386 (0)4 620 03 11
e: [email protected]
w: https://mir-bled.si

Dežurni redar, t: + 386 (0)41 716 947

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • V primeru težav z delovanjem parkirnih avtomatov, parkirnih kartic ali plačevanju parkirnine je na voljo služba za pomoč in podporo, ki je dosegljiva v času obratovanja parkirišč od 8. do 18. ure na telefonski številki +386 (0)51 304 169,
 • za parkirišča P7, P8 in cesto Stara Fužina – Voje – Vogar – Blato na telefonski številki +386 (0)70 710 085,
 • za parkirišče P14 pa na telefonski št. +386 (0)51 201 522.

Da. Pakirni listek je potrebno kupiti na vseh parkiriščih, ki so opremljeni s parkirnimi avtomati. Kupljen parkirni listek velja samo na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen.

Da. Parkirni avtomat bo glede na plačani znesek preračunal dovoljen čas parkiranja glede na ceno parkiranja na parkirišču.

Na primer: Če boste na parkirišču s ceno 3 €/uro v parkirni avtomat plačali 1,5€  boste prejeli parkirni listek z dovoljenjem parkiranja za pol ure.

Ne. Kartica Julijske Alpe: Bohinj ne vključuje plačila nadomestila za uporabo gozdne ceste Voje – Vogar – planina Blato. Omogoča pa številne druge ugodnosti, več o tem si lahko ogledate na povezavi.

V primeru storjenega prekrška (nepravilno parkiranje, neplačane parkirnine, pretek zakupljenega časa parkiranja…) za katerega ste prejeli plačilni nalog redarstva, le tega lahko poravnate na pošti, banki ali preko spletne banke. Prav tako lahko plačilni nalog poravnate na Občini Bohinj v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure

Parkiranje za invalide je na za to namenjenih parkirnih mestih brezplačno. Za uporabo parkirišč z zapornico invalidi s potrdilom na Občini Bohinj prejmejo brezplačno parkirno kartico.

Za motoriste je parkiranje na parkiriščih v upravljanju Občine Bohinj brezplačno.

Cenovno ugodno večdnevno parkiranje avtomobilov je možno na P23 (Kobla) v Boh. Bistrici in na P14 (Senožeta) v Srednji vasi.

Avtodomi in ostala bivalna vozila lahko za več dni parkirajo v kampih (Danica, Bohinj) in na parkiriščih za avtodome (železniška postaja v Boh. Bistrici ter P14 Senožeta v Srednji vasi).

Return to top of page