Parkiranje

Dobrodošli v Bohinju! Uživajte v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Postanite del vizije pri ustvarjanju zelene prihodnosti ter uporabite organizirane in ugodne možnosti okolju prijaznih oblik prevoza.

Zemljevid parkirišč v Bohinju

Preverite razporožljivost parkirišč v Bohinju. POZOR! Parkiranje je dovoljeno samo na označenih mestih! 

Pogosto zastavljena vprašanja

 • V primeru težav z delovanjem parkirnih avtomatov, parkirnih kartic ali plačevanju parkirnine je na voljo služba za pomoč in podporo, ki je dosegljiva v času obratovanja parkirišč od 8. do 18. ure na telefonski številki +386 (0)51 304 169 (velja za parkirišča: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P10, P13, P15, P19, P23)
 • Za parkirišča P7, P8, P26 in cesto Stara Fužina–Voje–Vogar–Blato na telefonski številki +386 (0)70 710 085
 • Za parkirišče P14 pa na telefonski št. +386 (0)51 201 522.

Da. Pakirni listek je potrebno kupiti na vseh parkiriščih, ki so opremljeni s parkirnimi avtomati. Kupljen parkirni listek velja samo na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen.

Da. Parkirni avtomat bo glede na plačani znesek preračunal dovoljen čas parkiranja glede na ceno parkiranja na parkirišču.

Na primer: Če boste na parkirišču s ceno 3 €/uro v parkirni avtomat plačali 1,5€  boste prejeli parkirni listek z dovoljenjem parkiranja za pol ure.

Ne. Kartica Julijske Alpe: Bohinj ne vključuje plačila nadomestila za uporabo gozdne ceste Voje–Vogar–Planina Blato. Omogoča pa številne druge ugodnosti, več o tem si lahko ogledate na povezavi.

V primeru storjenega prekrška (nepravilno parkiranje, neplačane parkirnine, pretek zakupljenega časa parkiranja…), za katerega ste prejeli plačilni nalog redarstva, le tega lahko poravnate na pošti, banki ali preko spletne banke.

Prav tako lahko plačilni nalog poravnate na Občini Bohinj v poslovnem času:

 • ponedeljek, torek, četrtek: 8. – 15. ure
 • sreda: 8. – 17. ure
 • petek: 8. – 13. ure

Parkiranje za invalide je na za to namenjenih parkirnih mestih brezplačno.

Za uporabo parkirišč z zapornico invalidi s potrdilom na Občini Bohinj prejmejo brezplačno parkirno kartico.

Za motoriste je parkiranje na parkiriščih v upravljanju Občine Bohinj brezplačno.

Cena parkiranja na parkirišču P9 Ukanc-slap Savica je 2 € (do 3 ure) in 5 € (na dan).

Osebna vozila

Cenovno ugodno večdnevno parkiranje osebnih vozil je možno na:

 • P23 (Kobla) na Bohinjski Bistrici in
 • P14 (Senožeta) v Srednji vasi.

 

Avtodomi in ostala bivalna vozila

Avtodomi in ostala bivalna vozila lahko za več dni parkirajo (če v njih potniki NE prenočujejo) na: 

 • parkirišču P23 (Kobla) na Bohinjski Bistrici (spodnji plato),
 • P14 (Senožeta) v Srednji vasi in
 • na parkirišču za avtodome (ob železniški postaji) na Bohinjski Bistrici.

 

Prenočevanje z avtodomi in ostalimi bivalnimi vozili je dovoljeno le: 

 • v kampu Danica,
 • v kampu Bohinj,
 • v kampu Soriška planina,
 • na parkirišču za avtodome (ob železniški postaji) vna Bohinjski Bistrici,
 • na parkirišču P23 (Kobla) v Bohinjski Bistrici (max. 12 h) in
 • na parkirišču P14 (Senožeta) v Srednji vasi (max. 24 h).

Kot prispevek k trajnostni mobilnosti vam v Bohinju nudimo uporabo parkirišč s katerih je v času poletne sezone organiziran prevoz. Na voljo so 3 parkirišča (P+R), kjer lahko parkirate svoje vozilo in uporabite organiziran prevoz : P13, P14 in P23.
Podrobnosti o organiziranih prevozih najdete na strani “Prevozi”. 

Vožnja z avtodomi ni dovoljena po goznih cestah (tudi na gozdni cesti Voje-Vogar-Blato). 

POZOR! Od 1. 7. do 31. 8. ni dovoljena vožnja za avtodome in kamp prikolice po cesti od križišča v Ukancu do parkirišča pod slapom Savica.

Parkiranje avtobusov je dovoljeno na naslednjih javnih parkiriščih:
 • parkirišče P23 Boh. Bistrica (Kobla)
 • parkirišče P2 Ribčev Laz (za hotelom Jezero)
 • parkirišče P6 Ukanc (križišče),
 • parkirišče P17 Stara Fužina (cerkev sv. Pavla).
 
Parkiranje avtobusov ni dovoljeno na avtobusnih postajih in na ostalih parkiriščih (označeno je s prometno signalizacijo).

Vožnja z avtobusi ni dovoljena po gozdnih cestah in po nekaterih občinskih cestah (označene so s prometno signalizacijo).

Nadzor nad parkirišči, predpisi

Nadzor nad pravilnostjo uporabe parkirišč izvaja Medobčinski inšpektorat občin Bled, Bohinj in Železniki.

Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red.

KONTAKTNI PODATKI

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki

Cesta svobode 13
4260 Bled

t: +386 (0)4 620 03 11
e: [email protected]
w: https://mir-bled.si

Dežurni redar, t: + 386 (0)41 716 947

Odlok ob prometnem režimu Občine Bohinj najdete na spletni strani Občine Bohinj

Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic lahko najdete na spletni strani Občine Bohinj

OBVESTILA // IMPORTANT INFO

Prosta mesta v kampih//
Vacancy in campsites:
– kamp Danica (Bohinjska Bistrica)
– kamp Soriška Planina

Polno // No vacancy:  
– kamp Bohinj (Ukanc)

POZOR: Prenočevanje z avtodomi in drugimi vozili je dovoljeno le v kampih in na parkiriščih za avtodome (P14, P23).  // PLEASE NOTE: If you travel with motorhomes and other vehicles, you can stay overnight only at campsites and motorhome car parks (P14, P23).