Skip links

Brezplačni prevozi

Koliko avtomobilov spravimo na neposredno obalo Bohinjskega jezera? Ne dovolj. Koliko avtomobilov si želimo v našem pogledu, ko se sprehajamo po obali Bohinjskega jezera? Nobenega. Za vse, ki se boste z avtomobilom pripeljali v Bohinj, smo pripravili druge, bolj naravi prijazne in cenejše možnosti za parkiranje in prevoz po Bohinju.

PARKIRAJ IN SE PELJI

Kot prispevek k trajnostni mobilnosti vam v Bohinju nudimo organizirane brezplačne javne prevoze.

Čez celo zimsko sezono so organizirani prevozi na SMUČIŠČA (Vogel, Soriška Planina, Pokljuka).

Prevozi NISO namenjeni organiziranim skupinam potnikov!

 

Preizkusite lahko novo aplikacijo voznih redov v Julijskih Alpah, ki vam omogoča lažje načrtovanje prevozov. Aplikacija v testni fazi vključuje samo sezonske prevoze v organizaciji destinacij skupnosti Julijske Alpe, ne pa tudi še javnih linij potniškega prometa Slovenije.

Vogel, Soriška planina, Pokljuka

Vozi od 24. 12. 2022 do 31. 3. 2023

V marcu bo do Vogla vozil vsak dan, na Soriško in Pokljuko pa le ob sobotah in nedeljah.

OBVESTILO!

SKI bus na Vogel zaključi z vožnjami v petek, 31. 3. 2023.

DRUGE MOŽNOSTI PREVOZA PO BOHINJU

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Linije 1, 2, 3, 6, 7 ter liniji do Slapa Savica in na Soriško planino:

Ponudniki javnih prevozov imajo svoja pravila in večinoma na svoje avtobuse ne sprejemajo psov. Veljajo pa določene izjeme: psi vodniki, policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika, psi vodniki z vodeno osebo.

Pri ponudniku velikega dela javnega prevoza v Bohinju (Arrivi) sprejemajo na svoje avtobuse tudi manjše živali, ki se prevažajo v za psa namenjenih primernih sredstvih za prevoz (boksih).

Arriva je pravila glede prevozov psov postavila na podlagi  42. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, ki jo je izdalo pristojno ministrstvo in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 29/2019 z dne 6. 5. 2019.

  1. člen

(prevoz živali)

(1) Z vozili javnega linijskega prevoza se ne smejo prevažati žive živali, razen:

– policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika,

– psi vodniki z vodeno osebo,

– manjše živali na način in pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena.

(2) Pes mora biti na vrvici, imeti mora nagobčnik in ustrezno potrdilo o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto.

(3) Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati, razen v izjemnih primerih.

(4) Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.

Linije 4, 5 in 8:

  • Prevoz psov je možen z obvezno uporabo nagobčnika.

Avtobusi, namenjeni brezplačnim organiziranim prevozom ustavljajo izključno na mestih, navedenih na voznih redih posameznih linij. Za več informacij si oglejte vozne rede.

Brezplačni organizirani prevozi so namenjeni individualnim potnikom in NE organiziranim skupinam. V kolikor bi želeli prevoz za skupino (npr. do planine Blato ali na Pokljuko), se obrnite na prevoznike, ki nudijo prevoz proti plačilu.

Return to top of page