Skip links

Brezplačni prevozi

Koliko avtomobilov spravimo na neposredno obalo Bohinjskega jezera? Ne dovolj. Koliko avtomobilov si želimo v našem pogledu, ko se sprehajamo po obali Bohinjskega jezera? Nobenega. Za vse, ki se boste z avtomobilom pripeljali v Bohinj, smo pripravili druge, bolj naravi prijazne in cenejše možnosti za parkiranje in prevoz po Bohinju.

PARKIRAJ IN SE PELJI

Kot prispevek k trajnostni mobilnosti vam v Bohinju v času poletne sezone od 20. junija do 27. septembra nudimo organiziran brezplačni javni prevoz.

VOZNI REDI IN RELACIJE

     | Vozni redi in relacije (pdf) |


1. Bohinjska Bistrica (Kobla, Danica) – Bohinjsko jezero – Bohinjska Bistrica (Kobla, Danica) | via Spodnja dolina

     | 20.6.-27.9.2020 | Vozni red (pdf) |


2. Bohinjska Bistrica (Kobla, Danica) – Bohinjsko jezero – Bohinjska Bistrica (Kobla, Danica) | via Zgornja dolina

     | 11.7.-27.9.2020 | Vozni red (pdf) |


3. Ribčev Laz (Kristal) – Bohinjsko jezero – Ribčev Laz (Kristal)

     | 20.6.-27.9.2020 | Vozni red (pdf) |


4. Ribčev Laz (Kristal) – Ukanc – slap Savica – Ribčev Laz (Kristal)

     | 20.6.-27.9.2020, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih | Vozni red (pdf) |

Vozne rede za dodatne redne poletne linije do parkirišča pod Slapom Savica najdete tukaj (kliknite na zavihek “Javni prevoz”). Redne linije so brezplačne samo s Kartico Julijske Alpe: Bohinj.


5. Srednja vas (Senožeta) – Blato – Srednja vas (Senožeta)

     | 20.6.-27.9.2020 | Vozni red (pdf) |


6. Srednja vas (Senožeta) – Voje – Srednja vas (Senožeta)

     | 20.6.-27.9.2020 | Vozni red (pdf) |


7. Železniška postaja Bohinjska Bistrica – Soriška planina – Železniška postaja Bohinjska Bistrica

     | 4.7.-30.8.2020, v torkih in petkih | Vozni red (pdf) |

Vozne rede za dodatne redne poletne linije do Soriške planine najdete tukaj (kliknite na zavihek “Javni prevoz”). Redne linije so brezplačne samo s Kartico Julijske Alpe: Bohinj.


8. Hop-On Hop-Off Pokljuka

     | 11.7.-20.9.2020 | Vozni red (pdf) |

DRUGE MOŽNOSTI PREVOZA PO BOHINJU

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Ponudniki javnih prevozov imajo svoja pravila in večinoma na svoje avtobuse ne sprejemajo psov. Veljajo pa določene izjeme: psi vodniki, policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika, psi vodniki z vodeno osebo.

Pri ponudniku velikega dela javnega prevoza v Bohinju (Arrivi) sprejemajo na svoje avtobuse tudi manjše živali, ki se prevažajo v za psa namenjenih primernih sredstvih za prevoz (boksih).

Arriva je pravila glede prevozov psov postavila na podlagi  42. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, ki jo je izdalo pristojno ministrstvo in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 29/2019 z dne 6. 5. 2019.

  1. člen

(prevoz živali)

(1) Z vozili javnega linijskega prevoza se ne smejo prevažati žive živali, razen:

– policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika,

– psi vodniki z vodeno osebo,

– manjše živali na način in pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena.

(2) Pes mora biti na vrvici, imeti mora nagobčnik in ustrezno potrdilo o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto.

(3) Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati, razen v izjemnih primerih.

(4) Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.

Avtobusi, namenjeni brezplačnim organiziranim prevozom ustavljajo izključno na mestih, navedenih na voznih redih posameznih linij. Za več informacij si oglejte vozne rede.

Return to top of page