Trajnostna mobilnost

Dobrodošli v Bohinju! Uživajte v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Postanite del vizije pri ustvarjanju zelene prihodnosti ter uporabite organizirane in ugodne možnosti okolju prijaznih oblik prevoza.

Bohinj: Alpski biser

Občina Bohinj je ena izmed vodilnih alpskih občin v Sloveniji na področju trajnostne mobilnosti. Smo član združenja Alpskih biserov (Alpine pearls), ki trajnostno mobilnost podpirajo kot del dodane vrednosti v turizmu. Smo tudi nosilec platinastega znaka Slovenia Green, del sheme, ki združuje destinacije, ki so zavezane k trajnostnemu razvoju turizma.

Naš cilj je urediti promet tako, da bo prijazen do narave in ljudi, da bo  omogočal kakovostno prebivanje za lokalno prebivalstvo in prispeval k razvoju trajnostnega turizma.

Bohinjska proga; foto: Mitja Sodja

Bohinj se sooča s specifičnimi mobilnostnimi potrebami, predvsem zaradi izrazite sezonske narave turizma. V viških sezon se pogosto zdi, da je prometna infrastruktura nezadostna prometnemu povpraševanju, po drugi strani pa se večji infrastrukturni projekti, ki ustrezajo tem velikim obremenitvam v kratkih viških, pogosto izkažejo za močno predimenzionirane v preostalem delu leta, gre pa tudi za velike posege v občutljiv alpski prostor, po vrhu vsega pa je še zelo draga.

Zato smo se v Bohinju že pred leti odločili, da gremo v smeri iskanja različnih oblik trajnostne mobilnosti, ki izhajajo iz modernejšega pristopa prometnega povpraševanja, ki teži k optimalnemu izkoriščanju obstoječe infrastrukture, podpori javnega potniškega prometa ter iskanju inovativnih načinov mobilnosti. Zagovarjamo in delamo na sistemu razpršenih parkirišč ter na javnem prometu in alternativnih oblikah mobilnosti (kolesarjenje, hoja).

Evropski teden mobilnosti

Tematiki trajnostne mobilnosti sledi tudi tradicionalna evropska pobuda Evropski teden mobilnosti, katere namen je predvsem spodbujanje k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.

Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom. Občina Bohinj se je tej pobudi pridružila že večkrat. 

Evropski teden mobilnosti v Bohinju se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Bohinjska proga; foto: Mitja Sodja

Občina Bohinj ima na področju trajnostne mobilnosti sprejetih precej strateških dokumentov, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

Izdelava strani Trajnostna mobilnost v Bohinju je financirana s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007).

Predlogi in pobude

Spletni obrazec je namenjen posredovanju ideje ali predloga, s katerim bi lahko nekaj spremenili in izboljšali v vašem kraju. Izpolnite spodnja polja, po potrebi dodajte lokacijo in fotografije ter na vašem e-naslovu potrdite oddajo pobude. Če pobuda ne bo potrjena se šteje za neoddano.

Predlogi in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino ne predstavljajo obveze ali dolžnosti reševanja.
Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vloge po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Anketa trajnostne mobilnosti

OBVESTILA // IMPORTANT INFO

Prenočevanje z avtodomi in drugimi vozili je dovoljeno le v kampih in na postajališčih za avtodome. V kampu Bohinj (Ukanc) in Danica (Bohinjska Bistrica) so še na voljo prosta mesta. 

***

Overnight stays in camper vans and other vehicles are only allowed in campsites and caravan parks. There are still places available at Camp Bohinj (Ukanc) and Camp Danica (Bohinjska Bistrica).