Merilniki in števci

Zanimive informacije in ukrepi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. 

Merilniki hitrosti

Občina Bohinj je v sodelovanju z Zavodom Turizem Bohinj v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov do sedaj postavila 13 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« MHP50. Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu.  Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, se bodo uporabljali za načrtovanje različnih ukrepov urejanja prometa na širšem območju lokacije, kjer je nameščen.

V spodnjih grafih je prikaz aktualnih podatkov merilnikov hitrosti na različnih lokacijah za obdobje zadnjih 15 dni.